งานนำเสนอโรงเรียนบ้านหนองหอย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
เดินขบวนออกสู่ชุมชนใกล้เคียง
ให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
ดูภาพเพิ่มเติม คลิก>>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก>>>


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยตาม
มาตรฐานสากล

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก>>>


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


กิจกรรมที่นักเรียนทำเป็นประจำทุกวัน

ผู้ดูแลระบบ นางธนีญา พลายงาม โทร 082-7056607 e-mail: taneeya.oil@gmail.com

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โรงเรียนในอำเภอปราณบุรี
*
โรงเรียนวัดนาห้วย  
* โรงเรียนบ้านวังยาว
* โรงเรียนบ้านห้วยพลับ
* โรงเรียนบ้านตำหรุ 
* โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
* โรงเรียนบ้านวังก์พง 
* โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
* โรงเรียนบ้านหนองบัว 
* โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
โรงเรียนในอำเภอหัวหิน
*
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
* โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
* โรงเรียนวังไกลกังวล
* โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
* โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
* โรงเรียนอานันท์  
* โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
โรงเรียนในอำเภอสามร้อยยอด
*
โรงเรียนบ้านหม่
*โรงเรียนบ้านหนองคาง
*โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
*โรงเรียนบ้านเกะนาน้อย    
*โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
*โรงเรียนบ้านหนองขาม
*โรงเรียนหนองข้าวเหนียว
*โรงเรียนบ้านหนองจิก
*โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว
*โรงเรียนบ้านพุน้อย
*โรงเรียนบ้านพุใหญ่
*โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด
โรงเรียนในอำเภอกุยบุร
*
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
*โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี
*โรงเรียนบ้าน หนองกระทิง
*โรงเรียนบ้าน ดอนมะขาม
*โรงเรียนบ้านบน
*โรงเรียนบ้านเขาแดง
*โรงเรียนบ้านไร่บน
*โรงเรียนบ้านหนองเกด
*โรงเรียนสามแยกป่าถล่